Aktualności

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

20 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.

2. W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zapraszamy do śledzenia relacji ze spotkania papieża z młodzieżą oraz do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata.

 

 

3. Trwa okres ferii zimowych. Zachęcamy rodziców, aby zatroszczyli się o możliwość uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii dzieci i młodzieży biorących udział w różnych formach wypoczynku zimowego.

 

4. W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenie.

 

5. Kościół sprzatają:

Przynotecko – Kowalska Halina , Czarniak Sylwia.

Gościm – Karolak Jadwiga, Karwacka Iwona, Szydełko Halina

komunikat-o-miercijpg
Zawiadamiamy , że w poniedziałek 14 stycznia 2019 r., w wieku 58 lat, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę śp. ks. dr Roman Prosnowski, rezydent w parafii pw. NSPJ w Trzebiczu.
Śp. ks. Roman Prosnowski urodził się 4 sierpnia 1960 r. w Drezdenku, w rodzinie Czesława i Teresy. Po ukończeniu nauki w Technikum Rolniczym w Szamotułach w 1980 r. rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. 25 maja 1986 r. w Gorzowie Wlkp. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Pawła Sochy.
Pracował jako wikariusz w następujących parafiach:
- pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Wlkp. (1986-1988),
- pw. Wniebowzięcia NMP w Szprotawie (1988-1990),
- pw. św. Józefa Rzemieślnika w Nowej Soli (1990-1992),
- pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie (1993-1994),
- pw. św. Marcina w Świdnicy (1998-1999),
- pw. św. Hieronima w Bytomiu Odrzańskim (1999 r.).
W latach 1994-1998 r. pełnił urząd proboszcza w parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wielisławicach. a w latach 1999-2016 w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Kurowie Wielkim oraz w parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Kłodzie.
Ze względu na zły stan zdrowia, z dniem 1 sierpnia 2016 r. zakończył posługę duszpasterską i zamieszkał jako rezydent w parafii Trzebicz.


Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem ks. Biskupa zostanie odprawiona w sobotę, 19 stycznia br., o godz. 11.00 w kościele parafialnym pw. NSPJ w Trzebiczu, a po niej nastąpi ostatnie pożegnania zmarłego Kapłana na cmentarzu komunalnym w Trzebiczu.


NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

13 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

 

2. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.

 

3. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Wszystkim Dzieciom i Młodzieży życzymy spokojnego , bezpiecznego wypoczynku.

 

4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

 

5. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.  

Kościół sprzątają:

Przynotecko – Wieczór Helena , Wieczór Emilia

Gościm- Rębacz Wiesława , Rybarczyk Kamila, Kubacka Jadwiga

OBJAWIENIE PAŃSKIE

6 stycznia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też wesprzeć misyjne dzieła Kościoła.

 

2. Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.

 

 

3. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie duszpasterskim.

 

4. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

 

5. Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.

 

6. Kościół sprzątają:

Przynotecko – Krysiak Elżbieta , Szymańska Danuta

Gościm - Gaudyn Bożena, Małgorzata, Staryszak Regina

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

30 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

 

2. Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 15.00 podczas którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.

 

3. We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte o godz. G – 10.15 , T – 11.30. Rozpocznijmy nowy rok, upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie.

 

4. Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. Plan kolędy dostępny jest na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie duszpasterskim.

 

 

5. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjne błogosławieństwo kredy, kadzidła oraz wody podczas wszystkich Mszy Świętych.

 

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.

7. Wszystkich solenizantów i jubilatów powierzamy opiece Świętej Rodziny.

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU

23 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Ostatnia niedziela Adwentu kieruje nasz wzrok w stronę Maryi Panny, w której życiu wypełnia się obietnica Pana Boga, złożona praojcom w wierze. Przeżywajmy nadchodzące święta z głęboką nadzieją na nowe Boże narodzenie w naszych sercach i w naszej parafialnej wspólnocie.

 

3. Tradycją minionych lat od jutrzejszego poranka zapłonie w naszej świątyni Betlejemskie Światło Pokoju, przyniesione przez skautów i harcerzy z Groty Narodzenia w Betlejem. Niech ten ogień radości i jedności zapłonie także w naszych domach.

 

4. Zasiadając jutro do wigilijnej wieczerzy, pamiętajmy nie tylko o licznych świątecznych tradycjach, ale nade wszystko o wspólnej modlitwie, odczytaniu fragmentu Ewangelii oraz śpiewie kolęd.

 

5. Msza Święta pasterska zostanie odprawiona P- g. 20.00, G- 21.00 , T- 22.30 .

 

6. Msze Święte w uroczystość Bożego Narodzenia oraz w drugi dzień świąt według porządku niedzielnego. Nie ma Mszy św. Trzebicz. g. 08.00.

 

7. W czwartek, w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, tradycyjnie pobłogosławimy wino. Spotkanie opłatkowe – g. . 15.00 . Kolęda od 27 grudnia – w Przynotecku .

 

8. W piątek, w święto Młodzianów, męczenników z Betlejem, pragniemy modlić się w intencji dzieci nienarodzonych i niemowląt.

 

9. Drogim solenizantom i jubilatom życzymy pokoju serca i wszelkiego błogosławieństwa.

TRZECIA NIEDZIELA ADWENTU

16 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Trzecia niedziela Adwentu to niedziela radości – gaudete. Zbliża się bowiem czas wypełnienia obietnicy, nadejścia Zbawiciela. Stąd nietypowy, różowy kolor szat liturgicznych. Aby owa radość stała się naszym udziałem, trzeba dobrze wykorzystać czas przygotowania, jaki daje nam Pan.

 

2. W kolejnym tygodniu Adwentu Kościół zaprasza nas do modlitwy o chrześcijańskie życie naszych rodzin. Zapraszamy do udziału w liturgii najbliższych dni, a także do rodzinnej modlitwy w domach.

 

3. Wytrwale kontynuujmy nasz udział w Mszach Świętych roratnych, sprawowanych codziennie o godz.16.00

 

 

4. Serdeczną pamięcią otaczamy wszystkich solenizantów i jubilatów rozpoczętego tygodnia. Niech radość w Panu będzie Waszym udziałem.

 

5. Kościół sprzątają na święta( dekoracja) :

Przynotecko- rodzice I komunijni , Kras Zofia , Szybka Iwona, Mucha Karolina, Mucha Monika, Spławska Małgorzata , Rzeźnik Teresa , Janicka Dorota

 

Gościm - Grabowska Teresa , Weinold Anna , Przybysz Wanda , Ucińska Renata , Chodzińska Grażyna , Sylwia, Poprawa Dorota , Ratajczak Katarzyna, Mamot Alina , Mamot Joanna

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

9 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Usłyszane w dzisiejszej Ewangelii wezwanie św. Jana Chrzciciela, aby przygotować drogę Panu przynagla nas do gorliwego wykorzystania czasu Adwentu. Spowiedź adwentowa 15 grudnia sobota – G, P – 10.00, T- 11.00.

 

2. Msze Święte roratne sprawowane są w naszym kościele codziennie o godz. 16.00.

W Piątek 14 grudnia uroczyste adwentowe oczekiwanie na przyjście Pana – Mikołajki. Po Roratach dzieci i rodzice przejdą do szkoły na dalsze uroczystości. Serdecznie zapraszam.

 

4. Bóg zapłać za osobistą i wspólnotową modlitwę oraz złożone ofiary jako wyraz łączności z Kościołem na Wschodzie.

 

 

5. Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo i łaski.

 

6. Kościół sprzątają:

Przynotecko- Szuszczewicz Wanda, Korbut Dorota

Gościm- Frątczak Maria , Holota Urszula, Holota Emilia

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

2 grudnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Pierwsza Niedziela Adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Kościół zaprasza nas do przeżywania na nowo historii zbawienia, która znajduje swoje odzwierciedlenie w liturgii Ludu Bożego. Rozpoczęty dziś Adwent przypomina nam nie tylko o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia, ale nade wszystko wzywa do gotowości na powtórne przyjście Zbawiciela na końcu czasów.

 

2. Nowy rok liturgiczny i duszpasterski w Kościele w Polsce będziemy przeżywać pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Jest to drugi rok w cyklu poświęconym sakramentowi bierzmowania. Będziemy zwracać szczególną uwagę na misję chrześcijanina, jaka wypływa z przyjętego bierzmowania i na budowanie i rozwijanie więzi z Kościołem.

 

3. Szczególnym znakiem adwentowego oczekiwania niech będzie nasz udział w Mszach Świętych roratnych ku czci Najświętszej Maryi Panny, sprawowanych codziennie o godz. 16.00. Zachęcamy do przyniesienia tradycyjnych lampionów.

 

 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź w piątek przed Mszą święta.

 

 

5. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – odpust w Gościmiu o godz. 10.00 , w Trzebiczu o godz. 11.00. Poświęcenie medalików dzieci klas 3 .

 

6. Przyszła niedziela to od wielu lat Dzień Modlitwy i Pomocy Kościołowi na Wschodzie, w krajach byłego Związku Sowieckiego. Po wszystkich Mszach będą zbierane ofiary na ten cel.

 

7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W sprzedaży świece   Caritas.

 

8. Solenizantom i jubilatom w nadchodzących dniach życzymy obfitości Bożych darów.

 

9. Kościół sprzątają :

Przynotecko – Huk Szczesiak Teresa, Wachocka Anna , Romaniuk Wioletta

Gościm – Jung Karolina , Bojarczuk Halina , Sznajder Marta.

JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

25 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Pan Jezus w godzinie swojej męki przyznaje, że jest Królem. Jego królestwo nie jest z tego świata. Ono przekracza wyobrażenia tego świata, tak samo jak Chrystus przekroczył granice życia i śmierci. Zmartwychwstając, zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca. Bóg Ojciec powierzył Mu wieczne królowanie, a On zaprasza nas do uczestnictwa w Jego królestwie.

 

2. Dzisiaj w świętowanie uroczystości Chrystusa Króla włącza się Akcja Katolicka obchodząca swoje święto patronalne.

 

 

3. Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana.

 

4. Niech Chrystus króluje w sercach solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

5.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Komolibio Arleta, Kalinowska Genowefa , Kalinowska Kalina

w Gościmiu : Szmyt Renata , Bartkowiak Barbara, Świderska Bożena