Aktualności


PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas. Nabożeństwa drogi krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich parafian Gościm czwartek – 16.00 , Trzebicz Piątek – godz. 16.30. Podczas Drogi Krzyżowej zbierana jest Jałmużna Wielkopostna. Gorzkie Żale Przynotecko, Gościm przed Mszą Święta , Trzebicz o godz. 15.00

 

2. Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła.

 

3. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy.

4. W Niedzielę Palmową młodzież przygotowująca się do światowego spotkania w przyszłym roku w Panamie gromadzi się w swoich diecezjach, aby pod przewodnictwem biskupa świętować Dzień Młodzieży. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Droga Krzyżowa ulicami Trzebicza za tydzień o godz. 17.00 . Serdecznie zapraszam .Pamiętajmy o przystrojeniu przy drożnych krzyży.

 

 

5. Niech św. Józef opiekuje się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

 

6.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Kras Zofia, Szybka Iwona

w Gościmiu : Leszkiewicz Regina, Rębacz Wiesława, Rybarczyk Kamila, Kubacka Jadwiga

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

11 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia. Rozpoczynamy w Imię Boże rekolekcje, które prowadzi przeor - ks. Tomasz Szatanik z Krakowa.

 

2.Nabożeństwa drogi krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich parafian Gościm czwartek – 16.00 , Trzebicz Piątek – godz. 16.30. Podczas Drogi Krzyżowej zbierana jest Jałmużna Wielkopostna. Gorzkie Żale Przynotecko, Gościm przed Mszą Święta , Trzebicz o godz. 15.00.

 

 

3. We wtorek, 13 marca przypadnie 5. rocznica wyboru papieża Franciszka. Otoczmy w tym dniu Ojca Świętego i wszystkie jego dzieła naszymi serdecznymi modlitwami.

 

4. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych.

 5.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Szuszczewicz Wanda , Korbut Dorota

w Gościmiu : Mamot Alina, Mamot Joanna, Gaudyn Bożena , Gaudyn Małgorzata

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU        4 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.

 

 

2.Nabożeństwa drogi krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich parafian Gościm czwartek – 16.00 , Trzebicz Piątek – godz. 16.30. Podczas Drogi Krzyżowej zbierana jest Jałmużna Wielkopostna. Gorzkie Żale Przynotecko, Gościm przed Mszą Święta , Trzebicz o godz. 15.00.

 

3. W czwartek, 8 marca zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencjach kobiet na Mszę Świętą.

4. Wszystkich solenizantów i jubilatów polecamy Panu Bogu w naszych modlitwach.

 5.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Wachocka Anna. Romaniuk Wioletta

w Gościmiu : Chodzińska Grażyna, Sylwia Chodzińska, Poprawa Dorota, Ratajczak Katarzyna

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

25 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.

 

Nabożeństwa drogi krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich parafian Gościm czwartek – 16.00 , Trzebicz Piątek – godz. 16.30. Podczas Drogi Krzyżowej zbierana jest Jałmużna Wielkopostna. Gorzkie Żale Przynotecko, Gościm przed Mszą Święta , Trzebicz o godz. 15.00.

 

2. W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach.

 

3. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Świętej o godz. (...) będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.

.

4. Niech przemieniony Chrystus błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

5.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Kalinowska Kamila, Huk- Szczesiak Teresa

w Gościmiu : Holota Emilia , Grabowska Teresa, Weinold Anna, Ucińska Renata, Sus Łucja

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.

 

 

2. Już dzisiaj informujemy, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej w 4 Niedzielę Wielkiego Postu  odbędą się w dniach 11-13 marzec, Szkolne 14-16 marzec.

Nabożeństwa drogi krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich parafian Gościm czwartek – 16.00 , Trzebicz Piątek – godz. 16.30. Podczas Drogi Krzyżowej zbierana jest Jałmużna Wielkopostna. Gorzkie Żale Przynotecko, Gościm przed Mszą Święta , Trzebicz o godz. 15.00.

3. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

 

4. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach, których polecamy Bożej opiece.

 

5.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Komolibia Arleta , Kalinowska Genowefa

w Gościmiu : Bojarczuk Halina , Bojarczuk Marlena, Sznajder Marta

SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

11 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 

2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcamy do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.

 

3. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcamy do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.

 

4. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte T- o godz .09.30 , 17.00, P-15.00, G-16.00.

 Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

Nabożeństwa drogi krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich parafian Gościm czwartek – 16.00 , Trzebicz Piątek – godz. 16.30. Podczas Drogi Krzyżowej zbierana jest Jałmużna Wielkopostna. Gorzkie Żale Przynotecko, Gościm przed Mszą Święta , Trzebicz o godz. 15.00.


5. W środę na znak podjęcia trudu nawrócenia i rozpoczęcia Wielkiego Postu podczas wszystkich Mszy Świętych dokonamy obrzędu posypania głów popiołem.

 

7. Od środy do niedzieli z całym Kościołem będziemy modlić się o ducha pokuty dla każdego z nas.

 

8. Chrystus przywracający nam czystość serca niech wspiera szczególnie solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

5.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Komolibio Małgorzata , Agnieszka

w Gościmiu : Bartkowiak Barbara, Świderska Bożena , Jung Karolina

PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

4 lutego 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.

 

 

3. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego. Na uroczystą Mszę Świętą z udzieleniem sakramentu chorych zapraszamy o godz. P-9.00, G-10.15, T-11.30 . Sakrament namaszczenia mogą przyjąć osoby chore i w podeszłym wieku, będące w stanie łaski uświęcającej. Zachęcamy rodziny, aby pomogły chorym i starszym krewnym w dotarciu do świątyni.

 

4. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych, a szczególnie zdrowia duszy i ciała.

 

5.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Socha Rozalia , Sankowska Grażyna

w Gościmiu : Drążek Dorota, Jabłońska Małgorzata, Jabłońska Emilia, Migas Ewelina , Roślicka Justyna , Golla Natalia, Rzepecka Anna, Rzepecka Monika, Szmyt Renata

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

21 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Pan Jezus wciąż powołuje tych, którzy będą łowić ludzi w sieci zbawienia, bo czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże.

 

2. Trwamy ze wszystkimi wspólnotami chrześcijańskimi na świecie w tradycyjnej modlitwie o jedność chrześcijan. Tydzień modlitw zakończy się w czwartek, w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

 

3. W piątek przypada w Kościele w Polsce Dzień Islamu. Poznawanie innych kultur i religii pomaga w przezwyciężaniu podziałów i nienawiści. Prośmy jedynego Boga, który na różne sposoby objawia się ludziom, o pokój i braterstwo w świecie.

 

4. Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia życzymy wielu łask Bożych.

 

5.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Piskuła Agnieszka , Szlendak Beata

w Gościmiu : Świtoń Dagmara , Słomińska Edyta, Weinold Żaneta

14 Styczeń 2 Niedziela Zwykła

Trzebicz

godz. 08.00 + Pelagia Wochnik 13 r , i męża Stanisława, córkę Zofie

godz. 11.30 + Leszek Borduna

Przynotecko

godz. 09.00

Gościm 

godz. 10.15

15 Styczeń  Poniedziałek                                                                                  

  godz. 16.00

 

16 Styczeń Wtorek

godz. 16.00

 

17 Styczeń   Środa

godz. 16.00

 

18 Styczeń   Czwartek                                                                                                                                               

godz. 16.00

 

19 Styczeń Piątek  

godz. 16.00

 

20 Styczeń   Sobota

Sanatorium godz. 17.00 za Parafian

21 Styczeń 3 Niedziela Zwykła 

Trzebicz

godz. 08.00

godz. 11.30 + Paulina Kuyszpit 5 r. śm

Przynotecko

godz. 09.00

Gościm 

godz. 10.15 dziękczynna w 30 r. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Patrycji Białas int. męża z synem  

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

14 stycznia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Uczniowie, którzy usłyszeli od Jana Chrzciciela słowa: oto Baranek Boże, poszli za Nim i z radością stwierdzili: znaleźliśmy Mesjasza. Każdy, kto pragnie spotkać Pana Jezusa, musi najpierw pójść Go poszukać i potem pozwolić się prowadzić się przez Niego. To takie proste, a wiedzie do zbawienia.

 

2. W środę Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu.

 

3. Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Zapraszamy na spotkania modlitewne odbywające się w naszej okolicy.

 

4. W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka. Zapraszamy seniorów do wspólnej modlitwy ze swoimi wnukami za tydzień.

 

5. Niech Jezus – Baranek Boży – wskazuje solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia drogę prowadzącą do zbawienia.

 

6.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Tomczyk Joanna , Gieda Halina

w Gościmiu : Zawieja Teresa, Marten Maria, Weinold Barbara