Sakrament Bierzmowania dla dorosłych - informacja

Najbliższe bierzmowanie dla dorosłych odbędzie się w parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, ul. Mickiewicza 14, 04.12.2017 r. w poniedziałek o godz. 18.00.

Przypomina się, że należy poinformować kandydata o przygotowaniu następujących dokumentów wymaganych do bierzmowania: Metryka Chrztu św. (wystawia parafia Chrztu św.), Zaświadczenie o wierze i praktykach religijnych kandydata (wystawia parafia zamieszkania), Zaświadczenie diecezjalne o ukończeniu przygotowania (wystawia parafia przygotowania do bierzmowania), Zaświadczenie o odbytej spowiedzi św., Dowód osobisty. W przypadku zmiany nazwiska kandydat musi wcześniej zgłosić się do parafii chrztu w celu naniesienia stosownych zmian w Księdze Chrztu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby kandydat poinformował parafię udzielania bierzmowania (telefonicznie lub osobiście) o zamiarze przystąpienia w danym terminie do bierzmowania.

Kandydat i świadek winni przybyć do świątyni na godzinę przed rozpoczęciem mszy świętej. O godzinie 17.00 kapłan odpowiedzialny za liturgię, spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu.

Więcej informacji o zasadach przygotowania dorosłych do sakramentu bierzmowania na stronie: https://wnk.diecezjazg.pl/bierzmowanie-dla-doroslych/

ks. Wojciech Lechów

Dyrektor WNK