Apostolat Maryjny

apostolat maryjny
 
 
Apostolat Maryjny został założony w 1997 roku.

Msza święta w intencji zmarłych i żywych członków Apostolatu Maryjnego odprawiana jest

w kościele parafialnym w Trzebiczu

27 dnia każdego miesiąca.

Po niej odbywa się comiesięczne spotkanie.

Apostolat Maryjny jest ruchem religijnym, który skupia wiernych pragnących oddawać i szerzyć cześć Maryi Niepokalnej za pośrednictwem Cudownego Medalika. Wywodzi się on z dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika, które zatwierdził papież Pius X w dniu 8. czerwca 1905 r. Stowarzyszenie to było ściśle związane z objawieniami, jakie otrzymała św. Katarzyna Labouré w 1830 r.

Po drugiej wojnie światowej Stowarzyszenie w Polsce podzieliło los innych organizacji kościelnych – zostało rozwiązane przez władze komunistyczne. W 1980 r., z okazji 150-rocznicy objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré, wraz z solidarnościowym zrywem narodu polskiego do wolności, powstała myśl wskrzeszenia dawnego Stowarzyszenia Cudownego Medalika pod nazwą Apostolat Maryjny w Polsce. Statuty Apostolatu zostały zatwierdzone przez Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w dniu 6 lutego 1992 r., a 252 Konferencja Episkopatu Polski wyraziła zgodę, by Apostolat mógł działać i rozwijać się we wszystkich diecezjach Polski.

Cele Apostolatu Maryjnego

 • pogłębianie kultu Niepokalanej życiem autentycznie chrześcijańskim
 • oddziaływanie na ludzi zaniedbanych, obojętnych i zagrożonych utratą wiary
 • szerzenie braterskiej miłości, likwidowanie obojętności, niechęci i niezgody

10 rad dla Apostolatu Maryjnego

 1. Wszystkie swoje czynności ofiaruj Niepokalanej.
  Matko! Weż to w swoje ręce! Tobie to ofiaruję, Matko pokieruj mną!
  „Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie" (Łk 21, 36).
 2. Czytaj codziennie Pismo święte.
  „Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mt 4, 4).
 3. Módl się codziennie za swych współbraci.
  „Módlcie się jeden za drugiego. Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego” (Jk 5 16 ).
 4. Każdy człowiek jest żywym sakramentem Chrystusa!
  „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40 ).
 5. Odwiedź osobę chorą, samotną, przeżywającą zmartwienie, zwłaszcza śmierć członka rodziny!
  "Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą” ( Rz 12, 15 ).
 6. Roztaczaj wokół siebie pogodę i optymizm!
  "Radujcie się zawsze w Panu, jeszcze raz powtarzam: radujcie się” (Flp 4, 4 ).
  „Weselcie się nadzieją „ Rz 12, 12 ).
 7. Rozpowszechniaj lektury religijne, by także inni karmili się słowem Bożym!
  „Słuchajcie głosu mojego i postępujcie według tego, co wam rozkazałem. Będziecie moim ludem, ja zaś będę waszym Bogiem” (Jr 11, 4 ).
 8. Rozdawaj Cudowny Medalik, a szczególnie osobom niepraktykującym!
  „Wszyscy, którzy go nosić będą, dostąpią wielkich łask" (słowa Najświętszej Maryi Panny do św. Katarzyny Laboure).
 9. Wprowadź nowych członków do Apostolatu Maryjnego!
  "Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha!" (Rz 12, 11 ).
 10. Wieczorem pomyśl co uczynisz, aby dzień następny był bogatszy w dobre czyny.
  „Ci, którzy wierzą w Boga, mają się starać usilnie o pełnienie dobrych czynów. Niechże i nasi wierni naucza się przodować w spełnianiu dobrych czynów„ ( TT3,8–14 ).

                                                                                                    Wszystko z Niepokalaną!

Link do strony:

http://www.apostolat.pl/