Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

|
Radosław Zemsta

c1gif

 

Caritas przy parafii został zatwierdzony przez Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej  w dniu 10 września 2002 roku.

Spotkania odbywają się  w pierwszą środę danego miesiąca , tematyka spotkań zgodna z zeszytem formacyjnym na dany rok.

Przewodniczący: Ks. Tadeusz Wołoszyn

Prezes: Janina Matkowska

V-prezes : Beata Świtoń

Skarbnik : Małgorzata Szatanik

Sekretarz : Agnieszka Rzeźnik

Członkowie :

·       Soboń Judyta

·       Pieluszczak Paulina

·       Krysiak Krystyna

·       Purzycka Halina

·       Soboń Anna

Został powołany po to ,

aby śpieszyć z pomocą ludziom ubogim , zapomnianym i pokrzywdzonym.

Podstawowym zadaniem członków

to świadczenie pomocy potrzebującym poprzez :

- pomoc materialną ( dary rzeczowe, bony towarowe, wsparcie finansowe)

- pomoc opiekuńczo-usługową ( odwiedziny samotnych, starszych

w celu udzieleniu pomocy przy wykonaniu czynności domowych , dokonania zakupów)

- wsparcie duchowe (odwiedziny , nawiązanie rozmowy, wspólną modlitwę, ewangelizację , pomoc

w dotarciu do kościoła)

- akcje charytatywne ( umożliwienie ubogim dzieciom udziału w wypoczynku letnim, starszym, chorym i niepełnosprawnym w rekolekcjach, organizowania „ Dnia Chorego” i pomocy dla pokrzywdzonych w klęskach żywiołowych poprzez zbiórki)

Przyświeca nam hasło Jana Pawła II :

„ Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z innymi ”

Dokumenty do pobrania na stronie :

www.caritas.zgora.pl/pliki.php

3 września 2007 r. powstało dzieło pomocy:

PZC Trzebicz "Nie jesteś sam"

W roku szkolnym 2007/2008 i 2008/2009 stypendium naukowe ( co miesiąc ) otrzymuje uczeń ze Szkoły Podstawowej w Trzebiczu, a latem uczestniczy w dwutygodniowych koloniach.

Oprócz tego stypendia naukowe z naszej parafii otrzymują jeszcze dwie osoby:

1. z Diecezjalnego Funduszu Stypendialnego

  im. Bpa Adama Dyczkowskiego;

2. od naszego księdza proboszcza.

W dn. 06 - 19.07.2008 r. 30 dzieci z naszej parafii uczestniczyło w kolonii zorganizowanej przez Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej w Bukowcu k/Karpacza.

W dn. 22 - 24 sierpnia 2008 r. PZC Trzebicz po raz kolejny brał udział w wakacyjnej akcji Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej "Z uśmiechem do szkoły". W akcji wzięły udział 32 osoby z PZC, KSM-u i młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

W dn. 11 - 14 grudnia 2008 r. PZC Trzebicz tradycyjnie włączył się w akcję "RODZINA RODZINIE NA BOŻE NARODZENIE".

W dn. 20 - 22 marca 2009 r. PZC Trzebicz brał udział w akcji "WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI".

W dn. 05 -18.07.2009 r. 14 dzieci uczestniczyło w koloniach w Międzyzdrojach zorganizowanych przez Caritas Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej.

W wakacje   PZC Trzebicz po raz kolejny brał udział w wakacyjnej akcji Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej "Z uśmiechem do szkoły". W akcji wzięły udział osoby z PZC, KSM-u i młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

Od I Niedzieli Adwentu członkowie PZC rozprowadzali świece na stół wigilijny,

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Caritas parafialna służy pomocą ludziom w potrzebie.

Systematycznie wspiera rodziny biedne: paczki na święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc , wyprawka szkolna dla dzieci , opał rodzicom wielodzietnym, wyjazdy integracyjne dla dzieci : Bieszczady , Tatry , Karkonosze, Międzyzdroje. Dzieci w każdym roku wyjeżdżają 2 razy.

W 2010 roku Caritas zorganizowała pomoc powodzianom w Sokolnikach ( Diecezja Sandomierska ) . Zawieźliśmy 8 tirów pomocy. Pan Andrzej Woźniak został wyróżniony przez J.E. KS. Bp. Stefana Regmunta statuetką Człowiek Człowiekowi.

2022 © Parafia Trzebicz All Rights Reserved.