Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej

 szafarz

 

ZANOSZENIE KOMUNII CHORYM

Rodzina chorego lub chory, który chciałby przyjąć Komunię świętą powinien zgłosić taką potrzebę Ks. Proboszczowi danej Parafii, lub Nadzwyczajnemu Szafarzowi Komunii Świętej.

Jeśli zgłosi taką potrzebę Nadzwyczajnemu Szafarzowi, musi zapytać się o zgodę Ks. Proboszcza, który podejmuje decyzję. Następnie ustala się godzinę odwiedzin u chorego.

Jeśli chory jest w stanie grzechu przed przyjęciem Komunii św. odwiedza ją Osoba Duchowna , która udziela Sakramentu Pokuty.

Zanim nadzwyczajny szafarz Komunii świętej rozpocznie swą posługę wobec chorych, ksiądz proboszcz lub inny kapłan powinien go przedstawić każdemu choremu, do którego będzie przynosił Komunię świętą. W czasie tych duszpasterskich odwiedzin należy także ustalić czas przychodzenia nadzwyczajnego szafarza i omówić inne sprawy związane z jego posługą:

 

a. Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej będzie przynosił Ciało Pańskie w niedziele i uroczystości. Jeśli chory pragnie przyjmować Komunię świętą częściej, a szafarz może częściej do niego przychodzić, należy spełnić jego pragnienie.

b. Jeśli chory z jakiegoś powodu nie będzie mógł przyjąć Komunii świętej (wyjazd do szpitala, sprawy moralne lub inne okoliczności), powinien on sam lub ktoś z rodziny powiadomić o tym szafarza. Tę trudną problematykę, szczególnie, gdy dotyczy ona sprawy spowiedzi, należy dokładnie omówić w czasie odwiedzin duszpasterskich u chorego.

c. Kapłan nadal powinien odwiedzać chorych z okazji pierwszych piątków miesiąca. Jest to dla chorych możliwość spotkania z kapłanem, a także, w razie potrzeby, skorzystania ze spowiedzi i sakramentu chorych.

Pierwszym szafarzem w naszej Parafii został ustanowiony  Radosław Zemsta.

Posługę tą udzielił mu J. E Ks. Bp. Tadeusz Lityński w Seminarium Duchownym w Paradyżu w dniu 27.04.2013 roku.

W naszej wspólnocie Parafialnej Nadzwyczajnym Szafarzem Komunii świętej jest Rafał Kupczak.

Obrzędu wyznaczenia do tej posługi udzielił J.E Ks. Bp Stefan Regmunt w Katedrze Gorzowskiej w dniu 31.03.2014 roku.

Telefony kontaktowe:

 Ks. proboszcz Tadeusz Wołoszyn

609831901

PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA:

  • stół nakryty białym obrusem

  • świece

  • krzyż

  • woda święcona

  • szklanka czystej wody do puryfikacji lub podania chorego