Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

|
Radosław Zemsta

Kościół parafialny w Trzebiczu :

pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Z dostępnych źródeł nie wynika , kiedy powstał pierwszy kościół w Trzebiczu. Do II połowy XIX wieku był on świątynią filialną parafii drezdeńskiej. Przytaczana przez Skriewego kronika trzebickiego kościoła założona została w 1724 roku. W 1749 roku król polecił zbudować nowy kościół i wieżę., bowiem stary był już w bardzo złym stanie , a także zbyt ciasny. Budowa rozpoczęła się wiosną tegoż roku , a ukończona została w lipcu 1749 roku, kiedy to osadzono kulę w zwieńczeniu wieży. 3 listopada 1749 roku , w poniedziałek , po 22 Niedzieli Trójcy Świętej inspektor Frey z Gorzowa dokonał uroczystego poświęcenia nowo zbudowanego kościoła. Kronika kościelna podaje szczegółowy opis budowli. Była ona zbudowana w konstrukcji ryglowej o polach między ryglowych otynkowanych i pobielonych. Na wieży zawieszone były dwa dzwony. Wewnątrz kościoła znajdował się ołtarz ambonowy. Miejsca w ławkach , dla mężczyzn i kobiet , rozmieszczono w nawie i na trzech emporach - aby uniknąć sporów i kłótni zostały rozlosowane wśród wiernych. W kościele była ponadto chrzcielnica wykonan w 1745 roku, drewniany czteroramienny świecznik wiszący, woreczek z dzwonkiem do zbierania datków.

W 1795 wśród sprzętów kościelnych wymienia się : jeden kielich mosiężny , puszkę na komunikanty, patenę, dwa cynowe świeczniki, włoski lniany obrus ołtarzowy , jedną lnianą komżę , dwa takież ręczniki oraz tkaniny- muślinową , używaną podczas chrztu i jedwabne podczas sakramentu Wieczerzy Pańskiej. W 1865 roku utworzono w Trzebiczu samodzielną parafię dla wsi Trzebicz , Gościm , Osów, Milicz , odłączając wymienione miejscowości od parafii w Drezdenku.

Neogotycki kościół pw. NSPJ w Trzebiczu zlokalizowany jest na wygrodzonej parcelii kościelnej , pośrodku wsi , która do najstarszych miejscowości, położnych w Dolinie Noteci. Budowa świątyni została ukończona w 1879 roku ( według Treula ). Poprzednio w tym samym miejscu stała świątynia szachulcowa, która najprawdopodobniej spłonęła w 1762 r.( żródła , które posiadamy ,są sprzeczne).

 Jest to kościół murowany , wzniesiony na planie prostokąta , zorientowanego na osi NE-SW. Stanowi on budowlę salową z wyodrębnionym niewielkim prezbiterium w formie absydy , wieżą i korpusem nawowym. Na neogotycki charakter form w kompozycji architektonicznej wskazują ostrołukowe zakończenia otworów okiennych i drzwiowych , strzelistość wieży. Budowla pokryta jest dachem dwuspadowym, a czterokondygnacyjna wieża posiada ceglany, ostrosłupowy hełm z gałką i krzyżem. W strukturze wieży na uwagę zasługują uskokowo obramione otwory akustyczne z ozdobną rozetą. Wystrój wnętrza utrzymany jest w neogotyckiej konwencji z widocznym wpływem form rustykalnych. Wnętrzne obiegają jednopoziomowe empory wsparte na drewnianych słupach , wzmocnione osdibnie wygiętymi mieczami i dekoracyjnymi zwornikami. Cenne jest także wyposażenie kościoła , na które składają się : neogotycki prospekt organowy, manuał organowy z pocz . XX wieku firmy W. Sauer z Frankfurtu nad Odrą., fisharmonia firmy Mannborg również z pocz. XX wieku , koszowa ambona z końca XIX wieku ( nie zachowana) , ławki o neogotyckich profilowaniach z przełomu XIX i XX wieku.

Kościół w Trzebiczu jest cennym i dominującym elementem zabytkowej kompozycji architektonicznej z końca XIX wieku na terenie krajobrazu kulturowego wsi. W 2010- 2011 roku przeprowadzono renowację wszystkich drewnianych elementów w kościele - m. innymi sklepienia i podłóg na chórze oraz wymieniono konstrukcję podtrzymującą i uruchamiającą dzwon na wieży.   W 2008 roku odrestaurowano Kościół ( malowanie).

14.05.2011 r.  w przedsionku Kościoła odsłonięto tablicę pamiątkowo w związku z 60- leciem istnienia Parafii Trzebicz . Poświecenia dokonał J.E . Ks. Bp Stefan Regmunt. W 2012 roku uruchomiono ponownie zegar po 60 lat nie działania - poświęcenia dokonał J.E . Ks. Bp Paweł Socha 22.09.2012r. Kościół jest wpisany do Rejestru  zabytków województwa lubuskiego pod pozycją L- 52.

Odpust – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

2023 © Parafia Trzebicz All Rights Reserved.