Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

|
Radosław Zemsta


Siostry Zakonne :

1 września 1950 r.  przybyły 3 siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety z Poznania :

Siostra Heise – przełożona - objęła funkcję organistki i udziela nauki w szkole ;

Siostra Wiśniewska – objęła funkcję zakrystianki i pielęgniarki w parafii ;

Siostra Zawiernicka – obejmuje katechizacje w parafii . 

siostry3

siostry4

 

 

 

 

 

 

 

sisostry1

siostry2

 


 

 

 

 

 

 

Poprzedni proboszczowie :

 

ks. Teofil Widełka CRL - 27.05. 1945 r.- 1 .05.1946 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Jan Wujek MSF - 1.05.1945 r. - listopad 1946 r.  <<< Życiorys >>>

ks. Stefan Zagrodzki CRL  - listopad 1946 r. - sierpień 1948 r. <<< Życiorys >>>

sp. ks. Wacław Rybicki - listopad 1946 r. - sierpień 1948 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Leopold Filipowski -sierpień 1948 r.- 19.06.1950 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Wiktor Markiewicz 24.08. 1950 r.- 9.03. 1957 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Józef Jagiełło 9.03. 1957 r. -24.05. 1961 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Stefan Kałużny 24.05 .1961 r. - 20.07. 1968 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. kan. Władysław Kasprzak 20.07.1968 r. - 25.08. 1988 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Stanisław Grudzień - 25.08.1988 r. - 24.09.1994 r. <<< Życiorys >>>

ks. Henryk Urzykowski 25.09.1994 r. - 25.08.1996 r. <<<  Życiorys >>>

śp. ks. Zbigniew Wokotrub 25.08. 1996 r. - 06.08.2002 r. <<< Życiorys >>>

ks. Antoni Bołbot 06.08.2002 r.- 31.07.2009 r. <<< Życiorys >>>

Księża wikarzy:

 

śp. ks. Andrzej Ruta 07.01.1959 r. - 13.05.1961 r.<<< Życiorys >>>

śp. ks. Jan Tokarz - 4.04.1959 r. <<< Życiorys >>>

ks. Joachim Feński - 01.06.1961 r. - 15.06.1961 r. <<< Życiorys >>>

ks. Kazimierz Podgórski -15.06.1961 r. - 16.04.1963 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Mieczysław Bujalski -20.04.1963 r. - 16.05.1963 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Leon Grochalski SDS - 31.05.1963 r. - 27.06.1963 r.   <<< Życiorys >>>

śp. ks. Franciszek Marciniak - 01.07.1963 r. - 17.08.1965 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Ignacy Tarczyński - 15.08.1965 r. - 13.09.1965 r. <<< Życiorys >>>

O . Wiktor Andrzejczak OFM Conv. - 20.12.1965 r. - 02.07.1966 r.

śp. ks. Kazimierz Sałternik - 31.07. 1966 r. - 14 .09 .1968 r.  <<< Życiorys >>>

śp. ks. Stanisław Jania - 14.09.1968 r. - 01.08.1970 r.  <<< Życiorys >>>

śp. ks. Romuald Tomaszewski -  01.08.1970 r. - 21.06.1971 r. <<< Życiorys >>>

śp. ks. Adam Maduzia - 21.06.1971 r. -16.09.1971 r. <<< Życiorys >>>

ks. Olichwer Antoni sierpień 1981 r. – sierpień 1983 r. <<< Życiorys >>>

ks. Kotula Stefan sierpień 1983 r. – sierpień 1984  <<< Życiorys >>>

ks. Oracz Stanisław sierpień 1984 r. – 30.07. 1987 r. <<< Życiorys >>>

ks. Kozłowski Jan 01.08.1987 r. – 25.08.1988 r.  <<< Życiorys >>>

śp. ks. Roman Prosnowski  - 1.07.1986 r. -31.07.1986 r. <<< Życiorys >>>

ks. Tomasz Szydełko - 01.06.2012 r. - 30.07.2012 r . <<< Życiorys >>>

śp. ks. Roman Prosnowski  - ks.rezydent 1.08.2016 r. - 14.01.2019 r.    <<< Życiorys >>

śp. ks.kan. Stanislaw Jastkowski  - ks.rezydent 30.09.2009  r. - 11.02.2022 r.   <<< Życiorys >>

2023 © Parafia Trzebicz All Rights Reserved.