Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

|
Radosław Zemsta

Wydarzenia w Parafii Trzebicz od 1945 r.

 

Pierwszym ważnym wydarzeniem w tworzeniu zrębów pod parafię było poświęcenie Kościoła w Trzebiczu 29 września 1945r. przez ks. Teofila Widełka ( z Drezdenka) . Kościół został poświęcony pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa i kanonicznie przyłączono go do parafii w Drezdenku.

1946 r. – Kilka miesięcy posługę pełnił ks. Wujek. Zamieszkał początkowo w Goszczanowcu , potem w Trzebiczu.

Po odwołaniu zostaje kościół bez opieki. Trzebicz , Gościmiec obsługuje ks. prob. Zagrodzki z Drezdenka, a Gościm – ks. prob. Rybicki z Lipek.

8.09.1946 r. – Poświęcenie Kościoła w Gościmiu.

03.08.1948 r. - W sierpniu obejmuje placówkę ks. Ledopold Filipowski i pełni obowiązki dwa lata. W miesiącach letnich przybywają klerycy z Warszawy wysłani przez ks. Prymasa , by pomagać w pracy duszpasterskiej.

21.10.1948 r. – Poświęcenie kościoła w Przynotecku.

22 lipca 1950 r. Proboszczem zostaje mianowany ks. Wiktor Markiewicz ( pismo administracyjne z Gorzowa Wlkp. ) , a obowiązki obejmuje

1 września 1950. Należą do parafii 4 kościoły filialne: w Przynotecku, w Gościmiu, w Gościmcu , w Lubiatowie.  

24 sierpień 1950 r. – Pierwsze przemówienie do parafian przez ks. Markiewicza. Ogłosił , że do parafii przyjdą 3 siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety z Poznania - przybyły 1 września 1950r. Siostra Heise – przełożona - objęła funkcję organistki i udziela nauki w szkole ; Siostra Wiśniewska – objęła funkcję zakrystianki i pielęgniarki w parafii ; Siostra Zawiernicka – obejmuje katechizacje w parafii .  

2 listopada 1950 r. – Zatwierdzenie Domu sióstr zakonnych przez władze kościelne.

4 marca 1951r. Ks. Dziekan Stefan Zagrodzki wraz z Ks. Markiewiczem stosując się do udzielonego im prawa nadanego przez Kurię Ordynariatu w Gorzowie Wielkopolski z dnia 9 lutego 1951 roku dokonali Uroczystego aktu poświecenia i erygowania Drogi Krzyżowej w Kościele w Trzebiczu.

19 maja 1951r. miało miejsce najważniejsze wydarzenie w dziejach trzebickiej Parafii. Tego dnia na mocy uprawnienia otrzymanego pismem z dnia 11 maja 1951r. nr 2194/51/r od ks. abpa Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski , Kuria Ordynariatu w Gorzowie Wlkp. wydała dekret erekcyjny parafii pw. NSPJ w Trzebiczu , podpisany przez ks. Tadeusza Załuczkowskiego, jako ordynariusza. Dekret wchodził w życie z dniem 1 czerwca tegoż roku. Odczytanie dekretu nastąpiło 5 września 1951 r. w kancelarii parafialnej . Ks. dziekan Zagrodzki w obecności proboszcza ks. Markiewicza oraz świadków p. Fuczyły Piotra i p. Szydełko Karola , mieszkańców Trzebicza odczytał dekret erekcyjny dotyczący parafii w Trzebiczu.

16 wrzesień 1951 r. dokonano poświęcenia głównego ołtarza i tabernakulum.

27 kwiecień 1952 r. – Poświęcenie 2 bocznych ołtarzy w Trzebiczu.  

11 maja 1952 r.– Wizyta ekscelencji ks. Ordynariusza Zygmunta Szelążka i ks. Kanclerza Mariana Kumali.  

26- 26.05.1954 r. - Wizytacja parafii przez ekscelencje ks. Ordynariusza Zygmunta Szelążka.        

01 listopad - 24 grudzień 1961 r.  Przebudowa prezbiterium i głównego ołtarza w Trzebiczu.  

01 styczeń 1962 r. - Poświęcenie nowego ołtarza przez ks. dziekana Stefana Zagrodzkiego.  

22- 26 lipiec 1962 r. -Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uczestniczyło w nim 3000 wiernych.  

26 sierpnia 1962 r. Poświęcenie kopii obrazu MB Częstochowskiej w głównym ołtarzu przez ks. Urbanowskiego ze zgromadzenia księży Chrystusowców.  

23 czerwca 1963 r. – I Prymicje ks. Eugeniusz Kurzawa z Trzebicza. Święcenia kapłańskie przyjął w Stargardzie Szczecińskim - 16.06.1963r.

27 czerwiec 1963 r.- Intronizacja NSPJ , która poprzedzona została misjami świętymi prowadzonymi przez Ojców Jezuitów z prowincji krakowskiej.  

7.03.1965 r. -Zamontowano mikrofony w kościele w Trzebiczu , aby każde Słowo Pisma św. doszło do każdego słuchającego.  

6.11. 1967 r. - Wizytacja bp. Ignacego Jeża w parafii.

W sierpniu 1971 roku w kościele parafialnym zamontowano radiofonię i przeprowadzano remont dachu świątyni .  

7 - 9.06. 1974 r. - Wizytacja Ks. Bpa Wilhelma Pluty.  

26 sierpień 1974 r. - Dostano zgodę na budowę zakrystii w Trzebiczu.

08 maj 1977 r. – Święcenia kapłańskie otrzymał ks. Józef Kowalczyk z Gościmca z rąk Ks. Bp. Wilhelma Pluty w Strzelcach Krajeńskich.

1978 r. - wymiana miechów w organach i zainstalowanie silnika z dmuchawą przez p. Miężała z Wronek

18.06.1978 r. Ks. Bp Paweł Socha udziela młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

27- 28.11.1980 r. - Wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa Pawła Socha.

10.05.- 02.07.1981 r. - Malowanie kościoła parafialnego przez Firmę Goldów z Mikołowa Śląskiego.  

01.06.1986 r. Mszę świętą prymicyjną odprawił ks. Roman Prostak.  

4 czerwiec 1987r. -Ks. Biskup Józef Michalik udziela młodzieży Sakramentu Bierzmowania.

1988 r. - położono nową posadzkę w Kościele w Trzebiczu wykonała to Firma T . Biedy z Krakowa.

12.06.1988 r. Msze św. prymicją odprawił ks. Ryszard Rudkiewicz ( wyświęcony 05.06.1988 r. ).

27- 28.09.1988 r Wizytacja Kanoniczna Ks. Bp. Pawła Sochy.

20.11.- 20.12.1990 r. Remont Wieży w Kościele Filialnym w Gościmiu. Koszt to 70.000 zl.

1991 r.  Peregrynacja Obrazu MB Częstochowskiej. Uczestniczył w niej. Ks. Bp. Edward Dajczak.

1993 r. Wizytacja Kanoniczna J. E. Ks. Bp. Pawła Sochy.

1994r.  W lipcu przeżywano smutne wydarzenie - Uroczystości Pogrzebowe Ks. Władysława Kasprzaka . Pochowany na cmentarzu w Trzebiczu.

1997r. Założenie grup modlitewnych : Apostolstwa Dobrej Śmierci oraz Apostolatu Maryjnego.

1998 r. Wizytacja Kanoniczna Ks. Bp. Adama Dyczkowskiego.

2002 r. - Założono grupy i Stowarzyszenia : Parafialny Zespół Caritas , Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Biała Armia.

07.09.2003 r. Prymicją Mszę świętą sprawował ks. Tomasz Szatanik CRL.

07 - 09.05.2004r. Wizytacja Kanoniczna Ks. Bp. Edwarda Dajczaka.

06.06.2004 r. - Prymicyjną Mszę świętą sprawował o. Robert Żuczkowski OFM Cap.

2007 r. Peregrynacja Relikwii Bł. Karoliny Kozkówny - Patronki KSM-u.

2009 r. Wizytacja Kanoniczna Ks. Bp. Pawła Sochy . W trakcie wizyty dokonuje poświęcenia ołtarza stałego w Kościele w Trzebiczu.

2023 © Parafia Trzebicz All Rights Reserved.