Sakrament Chrztu

Sakrament Chrztu Świętego

  • Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:


  • 1. Z Urzędu Stanu Cywilnego skrócony akt urodzenia dla dzieci do pierwszego roku życia. Zupełny akt urodzenia dla starszych dzieci, jednak nie starszy niż rok czasu od daty wystawienia  (oryginał do wglądu);

   2. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania; Dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

   3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i spełniają warunki wymagane przez prawo kanoniczne;

   4. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii: pozwolenie od księdza proboszcza na chrzest poza parafią;

   5.Zaświadczenie o katechizacji przedchrzcicelnej.


  • Chrzestni


   Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
   Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu
   ukończył 16 lat
   Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić
   Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
   Nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

   Rzeczy potrzebne do chrztu:

   Gromnica
   Biała szatka.

   Rodzice dziecka, jak najwcześniej zgłaszają dziecko do chrztu w kancelarii lub po Mszy niedzielnej w zakrystii i tam ustalają wszelkie szczegóły z kapłanem.

         Obowiązki rodziców dziecka:
                  - przygotowują się do chrztu dziecka,
                  - są obecni,
                  - publicznie proszą o chrzest,
                  - kreślą znak krzyża na czole dziecka,
                  - wyrzekają się szatana,
                  - składają wyznanie wiary,
                  - niosą niemowlę do chrzcielnicy,
                  - otrzymują specjalne błogosławieństwo,
                  - doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga
  (spowiedź św, I Komunia   św., bierzmowanie),

                - są świadkami wiary dla dziecka,
                - przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
                - spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św.    sakramenty św.),
                - razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
                - wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie

                świąt i przygotowują się do nich,
                - obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
                - świętują dzień Patrona,
              - uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie,    pomoc sąsiedzką  ,  przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
              - zawierzają dziecko Bogu:

„Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach”. „Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja.
Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja.
Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.

      Obowiązki rodziców chrzestnych:


                - wyznaczeni przez rodziców
                - przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
                - nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
                - należą do Kościoła katolickiego
                - jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
                - wyrzekają się szatana
                - wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
                - otrzymują specjalne błogosławieństwo
                - trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
                - pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
                - prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
                - żyją wiarą, nadzieją i miłością
                - modlą się za chrześniaka
                - kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
                - zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
                - w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez  rodzice zwracają im uwagę

Funkcja świadka chrztu - wyjaśnienie