Kancelaria


kancelariajpg

 

Kancelaria parafialna jest czynna w poniedziałki do godz. 19.00 ( po Mszy świętej ) oraz  

w soboty od 08:00 – 10.00  z wyjątkiem świąt .

Wezwania do chorych są przyjmowane o każdej porze dnia. 

  CHRZEST

Do kancelarii przynosimy :

  •  Akt urodzenia dziecka

  • Dokładne dane rodziców chrzestnych

  • Rodzice chrzestni z poza parafii dostarczają zaświadczenie od swojego proboszcza, że mogą być rodzicami chrzestnymi.SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Śluby zgłaszamy trzy miesiące wcześniej

przed planowanym zawarciem sakramentu małżeństwa.

Do kancelarii przynosimy :

Dowód osobisty obojga narzeczonych


Aktualne świadectwo chrztu do ślubu{ ważne 6 miesięcy} (jeśli ktoś był chrzczony poza parafią Trzebicz)

świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania ( o ile nie ma adnotacji o przyjęciu bierzmowania w świadectwie chrztu)

zaświadczenie o ukończeniu edukacji z religii rzymskokatolickiej lub ksero świadectwa

personalia dwóch świadków ( imię i nazwisko , data urodzenia , adres zamieszkania)
trzy egzemplarze zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego z USC ( wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed wyznaczoną datą ślubu)

Świadectwo o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej tzw. kursu przedmałżeńskiego


Zaświadczenie z USC w celu zawarcia małżeństwa konkordatowego  ( przynosimy je po pierwszym spotkaniu w kancelarii )

zaświadczenie o odbyciu 3 rozmów w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego ( przynosimy je najpóźniej 3 miesiące przed datą ślubu)

Niepełnoletni , którzy chcą zawrzeć sakrament małżeństwa przychodzą do kancelarii z rodzicami i pozwoleniem sądu.
sakramentmaestwawprawiekanonicznymjpg

POGRZEB KATOLICKI

-Akt zgonu

-Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan

 szpitala)

-Zgodę proboszcza parafii zmarłego, jeżeli pogrzeb odbywa się w innej parafii niż miejsce zamieszkania