Różańcowe

Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe.

Odmawia go Ojciec Święty i zwykły wierzący. Modlą się na nim rzesze pielgrzymów i mnich wędrujący krużgankami klasztoru. Zrobiono je ze szlachetnych kamieni i kawałków chleba więziennego. Znajduje w nim teologiczną głębię i odkrywa jego prostotę zarówno wytrawny teolog, jak i każdy inny wierzący. Czasem noszony jest przy habitach zakonnych, inni w miniaturze noszą go na palcach.

Różaniec, siła i źródło wielu łask warto go w tym czasie poświęconym tej modlitwie użyć szczególnie by ściągnąć na siebie moc Bożych dobrodziejstw!!


Jak odmawiać różaniec?
Najpierw mówimy modlitwę Wierzę w Boga , potem na kolejnych paciorkach Ojcze nasz , trzy razy Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu .

Tak dochodzimy do rozważania pierwszej tajemnicy. Różaniec podzielony jest na cztery części, z których każda składa się z pięciu tajemnic (zobacz poniżej -> Tajemnice różańcowe ). Po rozważaniu każdej z nich odmawiamy "dziesiątkę różańca", która składa się z Ojcze Nasz, dziesięć Zdrowaś Maryjo i na końcu Chwała Ojcu.

Po każdej tajemnicy dodawany bywa także akt strzelisty, np.:
„O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.”

lub
„O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.” (zainspirowane objawieniami w Fatimie).

Na zakończenie różańca odmawiamy Pod Twoją obronę.

Części i tajemnice różańcowe

Część radosna

rozaniec r


Tajemnica:
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.

Część światła

rozaniec s


Tajemnica:
1. Chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie.
2. Cud przemienienia wody w wino na weselu w Kanie Galilejskiej.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie sakramentu Eucharystii.

Część bolesna

rozaniec b


Tajemnica:
1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Jezusa Chrystusa.
4. Pan Jezus niesie krzyż.
5. Ukrzyżowanie Pana Jezusa.

Część chwalebna

rozaniec ch


Tajemnica:
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na królową Nieba i Ziemi.

W zależności od dnia tygodnia w modlitwie różańcowe rozważamy odpowiednie tajemnice. Papież Jan Paweł II ustalił następującą kolejność wydarzeń rozważanych w modlitwie różańcowej, ustalając, że w poniedziałki i soboty kontemplowane będą tajemnice radosne, we wtorki i piątki - bolesne, w środy i niedziele - chwalebne, zaś w czwartki - światłości