Ogłoszenia Przyszłe


PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

18 marca 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas. Nabożeństwa drogi krzyżowej, na które zapraszamy wszystkich parafian Gościm czwartek – 16.00 , Trzebicz Piątek – godz. 16.30. Podczas Drogi Krzyżowej zbierana jest Jałmużna Wielkopostna. Gorzkie Żale Przynotecko, Gościm przed Mszą Święta , Trzebicz o godz. 15.00

 

2. Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła.

 

3. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy.

4. W Niedzielę Palmową młodzież przygotowująca się do światowego spotkania w przyszłym roku w Panamie gromadzi się w swoich diecezjach, aby pod przewodnictwem biskupa świętować Dzień Młodzieży. W tym roku towarzyszy mu hasło: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30). Droga Krzyżowa ulicami Trzebicza za tydzień o godz. 17.00 . Serdecznie zapraszam .Pamiętajmy o przystrojeniu przy drożnych krzyży.

 

 

5. Niech św. Józef opiekuje się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

 

6.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Kras Zofia, Szybka Iwona

w Gościmiu : Leszkiewicz Regina, Rębacz Wiesława, Rybarczyk Kamila, Kubacka Jadwiga

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

25 marzec 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, doroczny obchód misterium paschalnego Chrystusa. Niech udział w dzisiejszej liturgii pozwoli nam wejść głęboko we wszystkie wydarzenia rozpoczętego Wielkiego Tygodnia. Na początku każdej Mszy Świętej błogosławimy palmy, W rękach będziemy nieść nie tylko palmowe gałązki, ale i przygotowane transparenty. O godz. 17.00 Droga Krzyżowa Ulicami Trzebicza.

2. Święte Triduum Paschalne rozpocznie się w Wielki Czwartek wieczorem o G- 17.00 , T – 18.00 Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękować za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji (dawniej nazywanego „ciemnicą”). Adoracja potrwa do godz. 21.00 Podczas procesji będziemy śpiewać hymn Pange lingua (Sław języku tajemnicę), za którego odmówienie tego wieczoru można uzyskać odpust zupełny.

3. W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udziału w liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest adoracja krzyża świętego. parafialnym liturgię rozpoczniemy G -16.30 , T- 18.00. Na zakończenie liturgii Męki Pańskiej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do przygotowanego Grobu Bożego, gdzie adoracja trwać Gościm 21.00 Trzebicz 21.30

Wielka Sobota -błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocnych od. 09.00 - 13.00

4. Wieczorem Liturgia Wielkiej Soboty . Msze święte: G- 16.30, T-18.00, P- 20.00 z procesją rezurekcyjną.
5. Procesje rezurekcyjne z biciem dzwonów i radosnym śpiewem ogłosimy wszystkim, że Pan zmartwychwstał i jest z nami Trzebicz – 06.00 , Gościm - 08.00 .

Poniedziałek Wielkanocny Msze Święte według porządku niedzielnego.

6. Z pomocą Bożej łaski i błogosławieństwa wejdźmy w przeżycia tego Wielkiego Tygodnia, abyśmy mogli doświadczać przechodzenia ze śmierci grzechu do życia w łasce i wolności dziecka Bożego.

7.Kościół sprzątają w Przynotecku : Mucha Karolina, Monika, Roszak Justyna, Spławska Małgorzata, Rzeźnik Teresa, Janicka Dorota

w Gościmiu : Karolak Jadwiga, Karwacka Iwona, Szydełko Halina, Krystosik Aniela , Kamińska Bogumiła, Szydełko Regina, Kubis Ewa   ( przygotowanie Grobu Pańskiego)

 

NIEDZIELA WIELKANOCNA

1 kwietnia 2018

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msza w dzień

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

 

2. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym. Jak co roku będziemy wspierać duchowo i materialnie wyższe uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce, z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim na czele.

 

3. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 

4. W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

 

5. Odmawiamy Nowennę do Miłosierdzia Bożego, a w następną niedzielę, Niedzielę Miłosierdzia Bożego, po każdej Mszy Świętej we wspólnej modlitwie koronką będziemy wypraszać miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

6. Pamiętamy o solenizantach i jubilatach w tych świątecznych dniach i wypraszamy dla nich łaski od zmartwychwstałego Pana.

 

7.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Krysiak Elżbieta, Szymańska Danuta    

w Gościmiu : Sznajder Agnieszka , Buśko Zenobia, Zemsta Agnieszka

 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY

8 kwietnia 2018

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.

 

2. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w naszej parafii. Wspieramy dzieła Caritas. Już teraz dziękujemy za zebrane dzisiaj ofiary i dary materialne, które będą rozdawane ubogim i potrzebującym parafianom. Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.

 

3. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W sobotę o godz. 11.00 J.E. Ks. Bp. Stefan Regmunt udzieli w naszym kościele Sakramentu Bierzmowania młodzieży z 3 parafii: Stare Kurowo , Nowe Drezdenko i Trzebicz. Młodzież z rodzicami , świadkami gromadzi się o godz. 10.30.

 

4. W poniedziałek, 9 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej polecimy Bogu tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, oraz będziemy modlić się w intencjach naszej Ojczyzny.

 

5. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną.

 

6. Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

 

7.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Wieczór Helena , Wieczór Emilia

w Gościmiu : Jędrzejczak Małgorzata, Ciszyk Anna , Barbara , Kudłaszyk Beata

                                                                        TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCY   

15 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

 

2. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego, a także do wzięcia udziału w różnych wydarzeniach zaplanowanych w naszej okolicy, które pomogą nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.

 

3. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.

 

4. Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 

5.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Kowalska Halina , Czarniak Sylwia  

w Gościmiu : Dębska Dorota , Chołuj Danuta, Dźwigalska Agnieszka

 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY

22 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Pan Jezus sam siebie nazywa Dobrym Pasterzem, który daje swoje życie za owce. Wypełnił to całkowicie, ofiarując siebie na ołtarzu krzyża. Po swoim zmartwychwstaniu przekazał misję pasterską tym, których sam wybiera, aby ją wypełniali aż po krańce świata i aż do końca czasu.

 

2. Dzisiaj rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej.

 

3. Jutro, w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, modlimy się za naszą Ojczyznę.

4. W środę przypada święto św. Marka, Ewangelisty. Jest to tradycyjnie dzień modlitw o urodzaje.

 

 

5. Dobry Pasterz niech prowadzi solenizantów i jubilatów tego tygodnia.

 

6.Kościół sprzątają :

w Przynotecku :   Rutlkowska Danuta , Nowacka Henryka    

w Gościmiu : Sklarska Elżbietą , Holota Edyta , Timoszyk Emilia


PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY

29 kwietnia 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Pan Jezus porównał dzisiaj siebie do krzewu winnego, a nas wierzących w Niego do latorośli. Tylko latorośl, która trwa w krzewie, może wzrastać. Trwać w Chrystusie to czerpać żywotne soki z Jego nauki i sakramentów. Kto nie stara się być blisko Zbawiciela, naraża się na bycie niegodnym udziału w królestwie Bożym.

 

2. Dzisiaj także przypada 73. rocznica wyzwolenia obozu w Dachau. W Dniu Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego pamiętajmy w modlitwie o kapłanach, którzy złożyli wielką ofiarę z życia w czasie II wojny światowej.

 

3. Od wtorku, 1 maja rozpoczynamy codzienne nabożeństwa majowe z litanią loretańską.

 I komunia święta dzieci z klas 3 Gościm – 3 maja godz. 11.00 , Trzebicz 6 maja – godz.11.00 . Próby przed I komunia

 

4. Dnia 2 maja obchodzimy w Polsce Dzień Polonii i Dzień Flagi Narodowej, a nazajutrz wspominamy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niech te dni staną się dla nas okazją do okazania uczuć patriotycznych, eksponowania barw narodowych i łączności duchowej z naszymi rodakami na emigracji. Wywiesić flagi narodowe.

 

5. W czwartek, 3 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski.  Msze Święte Gościm 11.00 Trzebicz - 8.00 i 9.30.

 

 

6. Życzymy, aby przeżywający w tym tygodniu imieniny, urodziny czy inne jubileusze obficie zaczerpnęli duchowych łask od Chrystusa, prawdziwego krzewu winnego.

7.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Mądrawska Eugenia, Mądrawska Ilona

w Gościmiu : rodzice I komunijni

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY

6 maja 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj o przykazaniu miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. To przykazanie jest wciąż aktualne i powinno nas zachęcać do odkrywania coraz większych pokładów miłości w nas samych. A jeżeli trudno je odnaleźć w sercu, to trzeba modlić się i prosić Zbawiciela, aby nas nią napełnił.

 

2. Od jutra do środy z całym Kościołem modlimy się o dobre urodzaje i za kraje głodujące.

 

3. We wtorek przypada uroczystość patrona Polski, św. Stanisława, biskupa i męczennika. Trwajmy na modlitwie za naszą Ojczyznę.

W piątek 11 maja rozpoczynamy Nabożeństwa Fatimskie. Godz. 18.00 Msza św, Wypominki, Różaniec Fatimski , godz. 20.00 Msza św. z procesją . Wyjazd dzieci i rodziców I – komunijnych do Rokitna.

 

4. W następną niedzielę obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

 

5. Codziennie w maju gromadzimy się, aby uczcić Maryję,

 

6. Od piątku będziemy przyzywać Ducha Świętego jako przygotowanie do uroczystości Zielonych Świąt. Modlitwy nowenny odmawiamy na zakończenie nabożeństwa majowego.

 

7. Solenizantów i jubilatów niech Pan Jezus obdarza łaską swojej miłości.

 

7.Kościół sprzątają :

w Przynotecku : Lehmann Teresa, Lehmann Marzena

w Gościmiu Klimowska Zdzisława , Forster Janina, Majkowska Jolanta.