Chrzest

Rok 2017

 

 

 

2016- 28

2015- 25

2014 - 29

2013 - 29

 2012 - 39

2011 - 27

2010 - 38

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)
        Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne. Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
        Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
        „Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: ‘Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego’ (J 3, 5), dzieciom nie należy odmawiać chrztu, ponieważ chrzci się je w wierze tego właśnie Kościoła, wyznawanej publicznie przez rodziców, przez chrzestnych i przez innych uczestników.
        Dla dopełnienia całej prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w tej wierze, w której zostały ochrzczone”
        Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
        Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

       

Obowiązki rodziców dziecka:


                - przygotowują się do chrztu dziecka,
                - są obecni,
                - publicznie proszą o chrzest,
                - kreślą znak krzyża na czole dziecka,
                - wyrzekają się szatana,
                - składają wyznanie wiary,
                - niosą niemowlę do chrzcielnicy,
                - otrzymują specjalne błogosławieństwo,
                - doprowadzają dziecko po chrzcie do poznania Boga

                  (spowiedź św, I Komunia   św., bierzmowanie),
                - są świadkami wiary dla dziecka,
                - przekazują wiarę wtedy, kiedy nią żyją na co dzień,
                - spełniają obowiązki religijne (modlitwa, Msza św.,

                  sakramenty św.),
                - razem modlą się z dzieckiem i za dziecko,
                - wyjaśniają dziecku odpowiednie znaki religijne, znaczenie

                  świąt i przygotowują się do nich,
                - obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu,
                - świętują dzień Patrona,
              - uczą miłości bliźniego (brak kłótni w domu, sąsiedztwie,

                  pomoc sąsiedzka,

                przebaczenie, uczciwość szacunek dla starszych),
              - zawierzają dziecko Bogu:

„Chcę dla mego dziecka tego, czego Ty, Panie, chcesz. Chcę być narzędziem w Twoich rękach”. „Wiem, że to dziecko jest Twoją własnością. Ty je kochasz bardziej niż ja.
Ty chcesz jego dobra bardziej niż ja i Ty, Boże, troszczysz się o nie bardziej nią ja.
Prowadź je Twoją drogą i spraw, abym moimi decyzjami nie krzyżował Twoich mądrych planów”.

        Obowiązki rodziców chrzestnych:


                - wyznaczeni przez rodziców
                - przyjęli sakramenty: chrzest, eucharystia, bierzmowanie
                - nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest
                - należą do Kościoła katolickiego
                - jeśli są małżonkami, to żyją w sakramentalnym małżeństwie
                - wyrzekają się szatana
                - wyznają wiarę Kościoła, w której dziecko otrzymuje chrzest
                - otrzymują specjalne błogosławieństwo
                - trzymają świecę i podają białą szatkę do chrztu
                - pomagają w chrześcijańskim wychowaniu dziecka
                - prowadzą autentyczne życie chrześcijańskie
                - żyją wiarą, nadzieją i miłością
                - modlą się za chrześniaka
                - kupią odpowiednią do wieku dziecka książkę religijną
                - zabiorą na pielgrzymkę do sanktuarium
                - w razie nie wypełniania obowiązków chrześcijańskich przez

                  rodzice zwracają im uwagę