Trzebicz , ul. Szkolna 3,
66-530 Drezdenko

957624592
609831901

Baner

Modlitwa na czas pandemii
Modlitwa 1

previous arrow
next arrow
Slider

Najbliższe Wydarzenia

Intencje Papieskie

Intencje papieskie

Gdy słyszy się podczas nabożeństwa słowa “pomódlmy się w intencjach Ojca Świętego”, wielu osobom wydaje się, że jest to taka zwykła modlitwa za Papieża, np. o błogosławieństwo czy o zdrowie dla niego, ot, taka modlitwa jak za każdą inną osobę, gdy nas poprosi. Prawda jest jednak troszkę inna, mianowicie jest to modlitwa w intencjach, które on wyznacza na dany miesiąc i w których on sam się modli, a nie za niego samego.

Film

Wrzesień

Aby zasoby Planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i pełen szacunku.

Film

Październik

Intencja ewangelizacyjna — Misja świeckich w Kościele Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.

Read More

Listopad

Intencja powszechna — Sztuczna inteligencja Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie ludzkiej.

Film

Msze święte w niedzielę

w Parafii Trzebicz

TRZEBICZ - godz. 08.00,11.30, GOŚCIM - godz.10.15. PRZYNOTECKO - godz. 09.00. SANATORIUM w sobotę Msza św. niedzielna - godz. 17.00.

Zapraszamy
|
Super User

Uwaga związku z zamknięciami cmentarzy 1 listopada wszystkie Msze święte odbywają się w kościołach w naszej parafii. O godz 09.30 transmisja Mszy świętej online. Proszę o udostępnianie informacji.
Cmentarze zamknięte są od 31.10.2020 do 2.11.2020 r.
Msze święte :
31.10.2020 - sobota - Trzebicz g. 17.00 ( msza niedzielna)

1.11.2020 r. - niedziela
Trzebicz - 08.00 , 11.30 , Przynotecko - 09.00 , Gościm - 09.30

02.11.2020 - poniedziałek
Trzebicz - 10.00 , 17.00 Gościm - 16.00

 

123114997 10159171836924653 2699149611018987077 o

|
Super User

ZawKs. ZbyszekiadamiamyCzcigodnych Księży, że w nocy z 28 na 29 października br. w szpitalu w Słubicach, w wieku 63 lat i w 39 roku kapłaństwa,  zmarł śp. ks. Zbigniew Wokotrub, rezydent w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze. 

Msza św. pożegnalna zostanie odprawiona w konkatedrze pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, 2 listopada o godz.18.00. 
Msza  św. pogrzebowa odprawiona zostanie we wtorek 3 listopada br., w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Dębnie (diecezja szczecińsko-kamieńska), o godz.12.00. Następnie dalsze uroczystości pogrzebowe na cmentarzu w Dębnie przy grobowcu rodzinnym.
Informujemy również, że Msza św. żałobna za zmarłego Kapłana zostanie odprawiona także w kościele pw. Narodzenia NMP w Siedlisku, w poniedziałek 2 listopada br. o godz.11.30.

 

 

Ks. Zbigniew Wokotrub urodził się 8 czerwca 1957 r. w Dębnie Lubuskim jako syn Leona i Heleny z d. Oleksij. W 1960 r. rodzina przeprowadziła się do Kowalowa. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie uczył się w liceum ogólnokształcącym w Rzepinie. Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1976 r. rozpoczął studia w seminarium duchownym w Paradyżu. 30 maja 1982 r. w Gorzowie Wlkp. przyjął święcenia kapłańskie z rąk sługi Bożego
bp. Wilhelma Pluty. Pracował jako wikariusz w Lubniewicach (1982 – zastępstwo wakacyjne), Świebodzinie (św. Michała, 1982-1984), Głogowie (Najśw. Serca Pana Jezusa, 1984-1985), Żaganiu (Wniebowzięcia NMP, 1985-1988) i Rokitnie (1988-1991). 1 września 1991 r. mianowano go proboszczem nowo utworzonej parafii pw. MB Rokitniańskiej w Kostrzynie nad Odrą. Dodatkowo w roku 1992 r. powierzono mu funkcję diecezjalnego duszpasterza kolejarzy, którą pełnił przez kolejne sześć lat. W 1996 r. poprosił o przeniesienie na mniejszą placówkę duszpasterską. 20 sierpnia 1996 r. powierzono mu parafię w Trzebiczu. 6 sierpnia 2002 r. został zwolniony z urzędu proboszcza i podjął pracę duszpasterską w diecezji grodzieńskiej na Białorusi. Po powrocie z Białorusi w roku 2005 był przez kilka miesięcy wikariuszem w Krzeszycach, a 10 grudnia tego roku mianowano go proboszczem w Siedlisku. 1 sierpnia 2018 r. został przeniesiony do parafii pw. Świętej Rodziny w Wiechlicach, jednak już po miesiącu – ze względu na pogorszenie się stanu zdrowia – otrzymał urlop zdrowotny i prawo do zamieszkania w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. 1 sierpnia 2019 r. został formalnie zwolniony z urzędu proboszcza w Wiechlicach i zamieszkał jako rezydent w parafii konkatedralnej pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
|
Super User

UWAGA!!!
Msza święta w Gościmiu 1 listopada o godz. 09.30 w Kościele.

 


Proszę o udostępnianie!!!!!

 
 
 
|
Super User

 

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

25 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.

 

2. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: . W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Msza Święta na naszym parafialnym cmentarzu, a po niej procesja o godz. T- 08.00 , 12.00 ( cmentarz ) , G- 09.30(Kościół ).

3. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszym kościele tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte w następujących godzinach T – 17.00 , G- 16.00 . Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

4.Kościół sprzątają:

Gościm- 

Przynotecko –

|
Super User

Rozporządzenie RM z16.10.2020 r.

Zmiany i wyjśnienia

W załączeniu przesyłam treść nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, która w dniu wczorajszym została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1829.
Szczególnej uwadze polecam zmiany wprowadzone w § 28 ust. 8 rozporządzenia, ponieważ dotyczą one bezpośrednio zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.

w § 28
(...)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”,

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi udziału w niedzielnej Eucharystii zbyt dużej liczby wiernych w obszarze żółtym, możliwe są następujące rozwiązania:

- wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz świątyni (zachowując podane wyżej normy sanitarne),
- dysponując własnymi środkami transportu uczestniczą we Mszy św. w innych większych kościołach, zwłaszcza w parafiach miejskich,
- proboszcz, na mocy kan. 1245 KPK, może dla słusznej przyczyny udzielić w poszczególnych przypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty.

Z Chrystusowym pozdrowieniem
ks. Piotr Kubiak
kanclerz Kurii

 

 

|
Super User

6 Plakat informacje dla seniorów 1 1

5 Plakat seniorze zadbaj o siebie 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dezynfekcja rąk zasady

mycie rąk 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Plakat kwarantanna zasady 11 Plakat ogólny 1

|
Super User

Informujemy, że wśród chorych na Covid-19 jest także biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński oraz emerytowany biskup pomocniczy Paweł Socha.

Obaj biskupi przebywają aktualnie w izolacji domowej i realizują wskazania służb sanitarnych. Zapewniają diecezjan, a szczególnie chorych o duchowej bliskości i zapraszają wszystkich do wytrwałej modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej z Rokitna.

ks. Andrzej Sapieha
Rzecznik Prasowy
Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze

2020 © Nogo All Rights Reserved.