Ogłoszenia Parafialne 14.02.2204r.

ŚRODA POPIELCOWA

 14 lutego 2024

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

1. Przyjmujemy dzisiaj prosty, a jednocześnie bardzo znamienny znak: nasze głowy są posypywane popiołem i towarzyszą temu słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Rozpoczynamy tym samym okres Wielkiego Postu – czas przygotowania do świąt paschalnych. Wejdźmy weń z pełnym zaangażowaniem, by pięknie, dobrze i owocnie przeżyć święta Zmartwychwstania Pańskiego.

2. Trwa 49. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Dziś rozpoczynamy też Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, a czas Wielkiego Postu sprzyja podejmowaniu dobrych postanowień – zachęcamy do podejmowania tego trudu, a przez to do ciągłej przemiany życia. Jest wyłożona Parafialna Księga Trzeźwości, do której można wpisać swoje postanowienie do życia w abstynencji i trzeźwości.

3. Dziś na zakończenie Mszy Świętych będzie można materialnie wspomóc nasz (archi)diecezjalny oddział CARITAS przez złożenie ofiary do puszek.

 4. Dzisiejszy dzień to dzień postu ścisłego zobowiązującego wiernych między 18. a 60. rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, do jednorazowego posiłku do syta oraz dwóch skromnych posiłków w ciągu dnia. Osoby starsze i nieco młodsze (które ukończyły 14 lat) są zobowiązane tego dnia do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.

5. Pamiętajmy również, że rozpoczęty dziś okres wielkopostny to tak zwany „czas zakazany”, okres pokutny w Kościele. Powstrzymajmy się więc od hucznych zabaw, wesel i dyskotek.

6. Nasze duchowe wielkopostne ćwiczenia wzmocni udział w nabożeństwach pasyjnych: w Drodze krzyżowej, którą w naszym kościele będziemy celebrowali w piątki o godz. 16.30, oraz w Gorzkich żalach odprawianych w każdą niedzielę Gościm , Przynotecko przed Mszą św. , Trzebicz po sumie. Za udział w tych nabożeństw możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Jałmużna Wielkopostna będzie zbierana po tych nabożeństwach.

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych  10- 12- marzec , Spowiedź święta 12 marca Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci 13-16marzec Do tych nabożeństw, jak i do pobożnego odmówienia w piątki Wielkiego Postu przed wizerunkiem Ukrzyżowanego modlitwy: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już prorok Dawid włożył w Twoje usta: „Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje” (Ps 22,17)  przypisana jest możliwość uzyskania odpustu zupełnego, który możemy ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie następujących warunków: stan łaski uświęcającej, przyjęcie w tym dniu Komunii Świętej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża, wyzbycie się przywiązania do grzechu nawet lekkiego.

7. Niech błogosławieństwo Boże, które za moment przyjmiemy, umacnia nas w dobrym przeżywaniu czasu Wielkiego Postu oraz w wiernej realizacji podejmowanych postanowień i zobowiązań…